داستان کوتاه

نقابداران
تاریخ نگارش داستان: خرداد 93 1 سه روز به آخر عمرم مانده و مانده‌ايم وسط آب. وسط رود! رودي كه…
وای‌روس
تاریخ نگارش داستان: اسفند 98 دهانِ در، پشتِ سرِ مرد باز مانده بود. مرد نشسته بود روی صندلی. خم شد…
سوت و کور
تاریخ نگارش داستان: دی 98 سر شب بود که  مو اسکاچی را هم آوردند و شدیم چهارتا. بعد از ریش‌قیفیِ…
ماه شهرک
تاریخ نگارش داستان: بهمن 98 سرد بود، کمتر از دیشب. کلِ محوطه‌ی جلوی شهرک را برف پر کرده بود. آقا…
سزارین

همه دردها مسخره‌اند. هیچ دردی نیست که نتوان فراموشش کرد. وقتی همه را فراموش کردی، فقط می‌ماند دردِ فراموشی. اینکه…

کورس

همه دردها مسخره‌اند. هیچ دردی نیست که نتوان فراموشش کرد. وقتی همه را فراموش کردی، فقط می‌ماند دردِ فراموشی. اینکه…

نوش!
تاریخ نگارش داستان: آبان 97 مربوط به چالش شماره یک مهران توی اتاق سرایداری بود. راهروی بیرون، سقف نداشت. دیوارش…
سیکس پک
احسان راه افتاد به سمت ساختمان اداری. سرِ راه، نزدیکِ سوپرمارکت، نگاهش خورد به پسر آستین‌کوتاه. بدنِ ورزیده‌ و یک‌دستش…
توی آب، زیر خاک
تاریخ نگارش داستان: دی 92 ترتیب بخشهای داستان: از راست به چپ تیزر "توی آب، زیر خاک" را ببینید روز…
سنجابی‌ها
تاریخ نگارش داستان: مرداد 96 - نسخه نهایی: بهمن 96 سونیا گفته بود: منم خیلی دوستت دارم. کامران بیشتر از چند…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید