آثار چاپ شده‌ی من

تالیف و ترجمه – لینک خرید

آخرین نوشته‌های پرسه

شغال
بعد از شرکت رفته بود پیش بابا جان، نشسته بودند…
بی‌مناسبت
نورالدین از افغانستان برگشته بود. یک‌دست سیاه تنش بود، پایش…
یک دست
همیشه فکر می‌کرد امکان ندارد در موقعیت وحشتناکی قرار بگیرد.…
شاهزاده خانم
شادی سه سال می‌شد که با هیچ پسری کوچک‌ترین رابطه‌ای…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید