داستان شطرنجی

یک دست
همیشه فکر می‌کرد امکان ندارد در موقعیت وحشتناکی قرار بگیرد. نه این‌که فقط فکر کرده باشد، مطمئن بود. همیشه از…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید