تومور سارکوم

سوت و کور
تاریخ نگارش داستان: دی 98 سر شب بود که  مو اسکاچی را هم آوردند و شدیم چهارتا. بعد از ریش‌قیفیِ…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید