چالش داستان نویسی

نوش!
تاریخ نگارش داستان: آبان 97 مربوط به چالش شماره یک مهران توی اتاق سرایداری بود. راهروی بیرون، سقف نداشت. دیوارش…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید