پلان/سکانس

چرا تمام نمی‌شود؟ چرا دست از سرش بر نمی‌دارند؟ پشت پرسه‌های پراکنده‌شان دور دختر، وحشیتی پنهان است. از هم فاصله…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید