قرنطینه

وای‌روس
تاریخ نگارش داستان: اسفند 98 دهانِ در، پشتِ سرِ مرد باز مانده بود. مرد نشسته بود روی صندلی. خم شد…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید