تیغ زنی

بی‌مناسبت
نورالدین از افغانستان برگشته بود. یک‌دست سیاه تنش بود، پایش را می‌کشید تا برسد به اتاقک نگهبانی. او ناخنِ اشاره‌اش…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید