بلوار الیزابت

دستم را بگیر
فیلیپ سینی پیاز را گذاشت کنار و گفت «تهرانی‌ها دنبال بهانه‌اند بریزند توی خیابان.» عین این را نگفت چون فارسی…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید