اعتراف

احضارگاه – داستانی از بهزاد قدیمی
جناب شمد، یک شخصیت داستانی است که دکتر بهزاد قدیمی خلق کرده. دکتر قدیمی، یک آقای چاق ریشوست با چشمانی…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید