نمودارهای دایره ای متنوع

نوار پیشرفت

توسعه
طراحی
بازاریابی
توسعه
طراحی
بازاریابی
توسعه
طراحی
بازاریابی
توسعه
طراحی
بازاریابی

نمودار دایره ای

85%
70%
65%
95%
85%
ارزش
70%
ارزش
65%
ارزش
95%
ارزش

نمودار گرد

  • یک
  • دو
  • یک
  • دو

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید